Ψάξε τώρα

Assistant Technician

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA54294
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η CTCAutomotiveLtd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οχημάτων και μηχανημάτων, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη AssistantTechnician πλήρους απασχόλησης στο συνεργείο επιβατικών οχημάτων στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Αποτελεσματική και επαγγελματική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
 • Παροχή υποστηρικτικών εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στο Customer Service Request Form.
 • Μελέτη των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται από τους κατασκευαστές με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και αποτροπή εργασιών που πιθανόν να βλάψουν τη σωστή λειτουργία οχημάτων.
 • Διάγνωση τεχνικών προβλημάτων μέσω της χρήσης των εξειδικευμένων διαγνωστικών εργαλείων.
 • Παροχή εισηγήσεων προς βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Παροχή υποστηρικτικών εργασιών στον χώρο του συνεργείου
 • Συμμόρφωση με τα συστήματα ποιότητας, ασφάλειας και υγείας.
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης στον χώρο του συνεργείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Άδεια τεχνίτη οχημάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άδεια οδήγησης
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careersμέχρι τις 16 Ιουνίου 2023. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;