Ψάξε τώρα

Λειτουργός Συντήρησης Κτηρίου (Εκ μέρους πελάτη)

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#BT54117
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Περιγραφή θέσης

Εκ μέρους πελάτη που δραστηριοποιείται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αναζητούμε άτομο για στελέχωση της θέσης Λειτουργού Συντήρησης Κτηρίου για το γραφείο τους στη Λευκωσία.

Καθήκοντα

  • Ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης κτιρίου, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τα πρότυπα που ορίζονται από τη διοίκηση.

  • Ολοκλήρωση των επισκευών και αντικαταστάσεις εξοπλισμού γραφείου, εργαλείων και επίπλων, όπως απαιτείται.

  • Ολοκλήρωση μετακίνησης του εξοπλισμού γραφείου, των εργαλείων και των επίπλων, όπως απαιτείται.

  • Συντονισμός και συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και υπαλλήλους της εταιρείας, για την διασφάλιση της ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Προηγούμενη πρακτική εμπειρία στη συντήρηση κτιρίων.

  • Πολύ καλή προφορική επικοινωνία στα ελληνικά ή/και αγγλικά.

  • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.

  • Εργατικότητα, ομαδικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα και οργάνωση.

Μισθολογικές Απολαβές

Ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών θα προσφερθεί στους επιτυχόντες, ανάλογα με το υπόβαθρο και την εμπειρία.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα του πελάτη μας, υποβάλετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική μας αίτηση εδώ.

Η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες.

Baker Tilly είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;