Ψάξε τώρα

Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας - Επαρχία Λευκωσίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#HS53927
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η Handy’s Security Systems Ltd είναι μια πρωτοπόρα εταιρεία με πέραν των 20 χρόνων στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας.

Γιατί να επιλέξω τη Handy’s Security Systems Ltd;

H Handy’s Security Systems πορεύεται με 4 βασικές αρχές τόσο για τους πελάτες όσο και για το προσωπικό της:

 • Σεβασμός
 • Ειλικρίνεια
 • Αμεσότητα
 • Ομαδικότητα

Στη Handy’s Security Systems Ltd:

 • Επικρατεί ένα ευχάριστο, οικείο, ομαδικό, υποστηρικτικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Υπάρχει σεβασμός στον υπάλληλο και αντιμετώπισή του ως Άνθρωπο.
 • Υπάρχει συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης των διαδικασιών με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η δουλειά θα έρχεται εις πέρας εύκολα και αποδοτικά.
 • Υπάρχει κατανόηση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο
 • Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης επαγγελματικά και οικονομικά
 • Επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη
 • Παρέχουμε ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων

Η Handy’s Security Systems Ltd επιθυμεί να προσθέσει στο δυναμικό της Τεχνικό Συστημάτων Ασφαλείας για την επαρχία Λευκωσίας.

Καθήκοντα:

Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επιδιόρθωση Συστημάτων Ασφαλείας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις σε Ηλεκτρολογικά ή/και Ηλεκτρονικά, ή/και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής Γλώσσας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων!

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με τη συνοδευτική επιστολή και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο hr@handysecurity.com.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;