Ψάξε τώρα

Υπεύθυνος Αποθήκης

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#TE53866
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

H Trikkis Energy Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών Nikos Trikkis Group of Companies, ζητά να προσλάβει, Υπεύθυνο Αποθήκης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτη/ος Μέσης Εκπαίδευσης

 • Κάτοχος Άδειας Οδηγού

 • Γνώση χειρισμού περονοφόρου (forklift)

 • Πείρα πέραν του ενός έτους (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Γνώση Η/Υ

Καθήκοντα θέσης:

 • Φόρτωση & εκφόρτωση εμπορευμάτων

 • Ετοιμασίες παραγγελιών

 • Οργάνωση, τακτοποίηση, καθαριότητα, ομαλή λειτουργία αποθήκης

 • Παραλαβή προμηθευτών

 • Ανεφοδιασμός

 • Πενθήμερη Εργασία

 • Μισθός αναλόγως προσόντων

 • 13ος Μισθός

 • Ταμείο Προνοίας

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εργοδότησης και μόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: Marianna@trikkis.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 7000 32 42

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;