Ψάξε τώρα

Επόπτης/Επόπτρια Καθαριστριών (Μόνιμη Απασχόληση - Πενθήμερη Εργασία) - Λεμεσός

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#BA53725
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η Εταιρεία THE BEST MCC LTD, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα παροχής οργανωμένων υπηρεσιών καθαρισμού σε όλη τη Κύπρο, ζητά να προσλάβει για άμεση εργοδότηση:

Θέση: ΕΠΟΠΤΗ/ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ), ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Καθήκοντα:

Προγραμματισμός, συντονισμός και επίβλεψη εργασιών σε:

 • Πελάτες όπου έχουμε συνεργεία καθαρισμού
 • Επικοινωνεί με τον πελάτη κα διασφαλίζει τη πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του αλλά και το υψηλό επίπεδο ποιότητας ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.
 • Εποπτεύει τους καθαριστές/τριες που ανήκουν στην ομάδα του
 • Διασφαλίζει την σωστή ροή των εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word/Excel/Internet)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
 • Καλές ικανότητες οργάνωσης & διαχείρισης χρόνου
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ωφελήματα:

 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Φιλοδώρημα Χριστουγέννων
 • Φιλοδώρημα στη γενέθλια ημέρα έναρξης εργασίας
 • Πίνακας προσαυξήσεων
 • Extra bonus μετά από επίτευξη προκαθορισμένων στόχων
 • Παροχή αυτοκινήτου ολόχρονα & καύσιμα για τις μετακινήσεις
 • Παροχή κινητού τηλέφωνου & ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Πενθήμερη εργασία – Μόνιμη απασχόληση
 • Ετήσια άδεια με αποδοχές
 • Αρχική και συνεχής επαγγελματική κατάρτιση
 • Δυνατότητα ανέλιξης

Βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο μέσω

e-mail: executiveadvisor@thebestmcc.com

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-454800.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;