Ψάξε τώρα

Δήμος Λεμεσού - 20 κενές θέσεις εργασίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA52853
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Συμβόλαιο

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη τουλάχιστον είκοσι (20) έκτακτων εργατών/τριών. Εάν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτήσουν, πιθανόν ο αριθμός να αυξηθεί. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους ένδεκα (11) μήνες.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η μισθοδοσία και οι όροι εργοδότησης τους είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της παγκύπριας συλλογικής σύμβασης που ισχύει.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Μάϊου 2023 και ώρα 2:00 μ.μ. στην υπηρεσία προσωπικού του Δήμου (στον 2ο όροφο του Οικονομικού Τμήματος), Αρχ. Κυπριανού 23.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από την Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;