Ψάξε τώρα

Ηλεκτρολόγος

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#NA50771
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στον Κλάδο Ηλεκτρολογίας
 • Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Πείρα δεν απαιτείτε αλλά θα εάν υπάρχει θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Χαρακτηριστικά:

 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα σοβαρότητα και εχεμύθεια

Καθήκοντα:

 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί Συστημάτων Ασφάλειας
 • Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνική Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων

Προσφέρεται:

Ελκυστικό πακέτο απολαβών που περιλαμβάνει:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας
 • 13ο Μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • 21 Ημέρες Άδεια, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΓΕΣΥ και ότι προβλέπεται από σχετικές νομοθεσία

Αποστολή Βιογραφικού στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nchrysanthou@amniselectrical.cy ή τηλεφωνικώς στο 99419164

Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;