Ψάξε τώρα

Χειριστής/τρια Μηχανών (Βάρδιες)

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#ML46208
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η Medochemie Ltd διεθνής φαρμακευτική Εταιρεία στην Κύπρο, διαθέτει 13 υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις, εκ των οποίων 9 βρίσκονται στην Κύπρο, μία στη Ολλανδία και τρείς στο Βιετνάμ. Έχει αποκτήσει και διατηρεί 4.355 άδειες κυκλοφορίας για 630 διαφορετικά φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία κατατάσσονται σε περισσότερες από 10 θεραπευτικές κατηγορίες και δραστηριοποιείται σε 107 χώρες σε όλον τον κόσμο. Λειτουργεί σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και σε πλήρη συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η Medochemie Ltd ζητά να προσλάβει υπεύθυνα και συνεργάσιμα άτομα με έδρα την Λεμεσό, για τη θέση του Χειριστή/τριας Μηχανών, για τα ακόλουθα συστήματα βάρδιας:

Πρωινή- Απογευματινή:                        

Δευτέρα – Παρασκευή:  07:00 – 15:30 / 14:30-23:00

Κυλιόμενη: Πρωινή/ Απογευματινή/ Νυκτερινή:         

Δευτέρα- Παρασκευή: 07:00-15:30/ 14:30-23:00/ 23:00-07:00 (εκ περιτροπής ανά εβδομάδα)

Καθήκοντα:

  • Καθαρισμός, ρύθμιση και Χειρισμός μηχανών παραγωγής
  • Τήρηση των Κανόνων Καλής Παρασκευής Φαρμάκων (GMP)

Προσόντα:

  • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής ή Τεχνικού κολλεγίου
  • Βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Προϋπηρεσία σε βιομηχανία ή σε παρόμοια θέση, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ακεραιότητα χαρακτήρα 

Τοποθεσία:Λεμεσός, Κύπρος

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, το οποίο περιλαμβάνει 13ο μισθό, 14ο μισθό, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμείο Προνοίας, Ταμείο Υγείας, και άλλα ωφελήματα ανάλογα με προσόντα και πείρα.

Εάν διαθέτετε τα πιο πάνω προσόντα και επιθυμείτε να εργασθείτε σε ένα ευχάριστο, σύγχρονο, επαγγελματικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.medochemie.com/Careers.aspx

Βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) όλα τα βιογραφικά που διατηρούσαμε στη βάση δεδομένων της Εταιρείας έχουν διαγραφεί. Ως εκ τούτου, αποστείλετε ξανά το βιογραφικό σας εάν ενδιαφέρεστε για την εν λόγω θέση.

 Όλες οι αιτήσεις θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;