Ψάξε τώρα

Δήμος Αγίου Δομετίου / Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου - Θέσεις Σχολικών Τροχονόμων

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA44266
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

O Δήμος Αγίου Δομετίου και η Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση 3 [τριών] θέσεων σχολικών τροχονόμων, για τη σχολική περίοδο 2022-2023, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σχολική περίοδο 2023-2024, με γραπτή κοινή συναίνεση των δύο μερών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
  3. Να έχουν πιστοποιητικό με βάση τις πρόνοιες του ΄Αρθρου 22(6) του Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και  της  Παιδικής  Πορνογραφίας Νόμου  91 (Ι)/2014.
  4. Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.

΄Οσοι επιλεγούν θα τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου.  Στη συνέχεια θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2022-2023, με συγκεκριμένους όρους.

  • Ωράριο απασχόλησης: 7.00π.μ. – 8.00π.μ. και  12.30μ. – 2.00μ.μ.
  • Μισθός €250 μηνιαίως (αφαιρούνται οι σχολικές αργίες)
  • Σύμβαση έργου αυτοεργαζόμενου, με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στο Δήμο Αγίου Δομετίου μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, της 3ης Οκτωβίου, 2022 μέσα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτοντας και τα ζητούμενα πιστοποιητικά.  Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;