Ψάξε τώρα

Υπεύθυνος / Υπεύθυνη Βάρδιας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PP43706
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η εταιρεία P.J.PIZZA CYPRUS LTD ζητά να προσλάβει για μόνιμη και σταθερή απασχόληση Υπεύθυνο/η Καταστήματος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του καταστήματος.
 • Υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές διοίκησης ενός καταστήματος.
 • Διαχειρίζεται το προσωπικό και τις λειτουργικές διαδικασίες του καταστήματος, με στόχο την επίτευξη πωλήσεων και ικανοποίησης των πελατών.
 • Συντονίζει τους εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα εντός του καταστήματος.
 • Διαχειρίζεται σωστά τις διαδικασίες για σωστή ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων και των εργαζομένων.
 • Διαχειρίζεται σωστά το stock του καταστήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επαγγελματική πείρα σε αντίστοιχη θέση. 
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδας προσωπικού πέρα των 5 ατόμων. 
 • Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
 • Ακαδημαϊκά προσόντα σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακές Σπουδές θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν. 
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 • Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 
 • Ευελιξία στην διαχείριση κρίσεων και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων. 
 • Ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Επιχειρησιακή αντίληψη προς την διαρκή βελτίωση και την επίτευξη στόχων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@papajohns.com.cy  αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email. 

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;