Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής - Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA28177
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992. Στη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξής του, κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 84ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων παγκοσμίως και ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings).

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση και αφοσίωσης στην επιδίωξη της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς εξελίσσει, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

 

Με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την προσέλκυση καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΜΜΚ)

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων ή/και Ενεργειακών Διατάξεων».

 

Το Τμήμα,  ως μέρος του στρατηγικού του σχεδίου 2021–2025, ενδιαφέρεται να εντάξει στο ακαδημαϊκό του προσωπικό ένα νέο εξαιρετικό μέλος που διαθέτει την τεχνογνωσία και έχει το ενδιαφέρον να αναπτύξει ένα ισχυρό πρόγραμμα έρευνας και διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται):

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Μετατροπές χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα

• Πρόωση και μεταφορές

• Αποθήκευση ενέργειας

 

Επίσης, ο/η υποψήφιος/α που θα εκλεγεί αναμένεται να είναι σε θέση να συμβάλει στο διδακτικό έργο του Τμήματος, διδάσκοντας μαθήματα όπως «Θέρμανση - Ψύξη & Εξαερισμός», «Ενεργειακά Συστήματα», «Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειες» καθώς και άλλα βασικά αντικείμενα σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού.

 

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα μπορέσει να διεκδικήσει εσωτερική χρηματοδότηση για την άμεση ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του/της.

 

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής θα μεταφερθεί στις νέες, υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του, μαζί με την υπόλοιπη Πολυτεχνική Σχολή στη Νέα Πανεπιστημιούπολη εντός του 2022. Τα σχέδια και η περιγραφή των εγκαταστάσεων φαίνονται στο σύνδεσμο: www.ucy.ac.cy/facultyengineeringbuilding

 

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον απαιτείται οι υποψήφιοι/ες να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

 

Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στo σύνδεσμο: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures.

 

Επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική.  Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

 

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου/ας, ο/η οποίος/α δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.  Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.

 

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε:

 

Επίκουρος Καθηγητής    (Κλίμακα Α13-Α14)                        €58.428,91- €78.798,61

Λέκτορας                            (Κλίμακα Α12-Α13)        

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;