Ψάξε τώρα

Καθηγήτης/Καθηγήτρια Μαθηματικών

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PI14032
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο πi στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει άμεσα Καθηγητή/ Καθηγήτρια Μαθηματικών για πλήρη απασχόληση.

 Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μαθηματικών
  • Ικανότητα παράδοσης μαθήματος στα αγγλικά
  • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
  • Πείρα στη διδασκαλία Μαθηματικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην εκπαίδευση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Καθήκοντα:

  • Διδασκαλία Μαθηματικών
  • Μελέτη και προετοιμασία διδακτικού υλικού
  • Παρακολούθηση μαθημάτων με στόχο την εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στοinfo@pi-institute.com