Ψάξε τώρα

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - 14 Νέες θέσεις Εργασίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA11832
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΛ. Α9, A11, A12), (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

Α. 4 θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί Κατεύθυνσης Επίβλεψης Έργων)
Β. 4 θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί Γενικής Κατεύθυνσης)
Γ. 2 θέσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δ. 1 θέση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΛ. Α5 (2η ΒΑΘΜΙΔΑ), Α7, Α8(I)), (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

Α. 2 θέσεις ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κατεύθυνσης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
Β. 1 θέση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Κατεύθυνσης Υγειονομικής ή Περιβαλλοντικής Μηχανικής)

Όλες οι θέσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Έντυπο Αίτησης για τις πιο πάνω θέσεις

Σημ.
Όλες οι κενές θέσεις του ΤΑΥ δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και το Έντυπο Γεν. 6 για υποβολή αιτήσεων στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;