Ψάξε τώρα

Back-end PHP developer

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#WC11712
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

On behalf of our client, a well-funded, profitable and multi-service company that specializes in the Ad-Tech industry, we are looking for an experienced back-end PHP developerfor the Team in Limassol. We're looking for someone who can handle API Integrations on a daily basis for several clients.

The relevant candidate will implement new API Integrations based on API Documentation and internal TDD processes of development according to well defined OOP Interface.

Key Responsibilities:

Handling third-party API Integrations with our clients 

Candidate Profile:

  • 3+ Years of proven back-end development with PHP – a must
  • Strong experience with OOP/OOD methodologies – a must
  • Experience in API Integrations (Restful/XML) – a must
  • GIT
  • Experience working with Curl or HTTP Libraries
  • Good Linux Operation system experience
Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;