Forex: Προοπτικές Καριέρας

Οι αγορές συναλλάγματος (forex markets) μπορούν να είναι συναρπαστικές και προσοδοφόρες για διαπραγμάτευση εάν κατανοήσετε πλήρως πώς να αγοράζετε και να πωλείτε νομίσματα. Εάν σας ελκύει αυτός ο τομέας, ίσως θελήσετε να τον ακολουθήσετε σαν καριέρα.
Οι Forex Markets είναι ανοικτές 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες τη βδομάδα, κάτι που σημαίνει ότι η εργασία σε εταιρείες Forex περιλαμβάνει μεγάλες εργάσιμες ημέρες και παράξενα ωράρια. Απαιτούν γνώση και συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και τις συναλλαγές.
Η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα αν γνωρίζετε κάποιαν ή κάποιες από τη γερμανική, τη γαλλική, την αραβική, τη ρωσική, την ισπανική, την κορεατική, την μανταρινική, την καντονέζικη, την πορτογαλική ή την ιαπωνική γλώσσα, θεωρείται μεγάλο προσόν για την έναρξη καριέρας σε Forex εταιρεία.
Στο άρθρο θα παρουσιαστούν πέντε κύριες προοπτικές καριέρας στη βιομηχανία Forex. Έχετε υπόψη ότι συγκεκριμένες θέσεις μπορεί να έχουν διαφορετικά ονόματα από εταιρεία σε εταιρεία.


1. Forex Market Analyst/Currency Researcher/Currency Strategist
Η κατηγορία αυτή αφορά άτομα που εργάζονται σε μια χρηματιστηριακή αγορά και πραγματοποιούν έρευνα και ανάλυση για να γράψουν καθημερινά σχόλια για τις Forex Markets και τα πολιτικά και οικονομικά θέματα που ενδεχομένως να επηρεάσουν τις νομισματικές αξίες. Αυτοί οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν τεχνική και ποσοτική ανάλυση για να σχηματίσουν άμεση και εμπεριστατωμένη άποψη και πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο πολύ γρήγορα για να συμβαδίσουν με το γρήγορο ρυθμό της αγοράς συναλλάγματος. Τόσο οι ατομικοί όσο και οι θεσμικοί έμποροι χρησιμοποιούν αυτά τα νέα και την ανάλυση για να ενημερώσουν τις εμπορικές τους αποφάσεις.
Ένας αναλυτής μπορεί επίσης να παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια ή και webinars για να βοηθήσει τους πελάτες και υποψήφιους πελάτες να εξοικιωθούν με το forex trading. Οι αναλυτές προσπαθούν επίσης να καθιερώσουν μια παρουσία στα μίντια προκειμένου να καταξιωθούν ως αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και για να προωθήσουν τους εργοδότες τους.
Για να γίνεις αναλυτής χρειάζεται πτυχίο σχετικό με τα οικονομικά θέματα. Αναμένεται συνήθως από τους αναλυτές να έχουν τουλάχιστο ένα χρόνο εμπειρίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης είναι επιθυμητές σε οποιαδήποτε εργασία, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για έναν αναλυτή. Οι αναλυτές πρέπει επίσης να είναι καλά εξοικειωμένοι με την οικονομία και τη διεθνή πολιτική.

2. Forex Account Manager/Professional Trader/Institutional Trader
Εάν έχετε επιτυχημένη διαπραγμάτευση forex από μόνος σας, μπορεί να έχετε εκείνα τα προσόντα για να γίνετε επαγγελματίας forex trader. Μεγάλα hedge funds που ασχολούνται με τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος χρειάζονται Forex Account Manager/Professional Trader/Institutional Trader για να λάμβάνουν αποφάσεις αγοράς και πώλησης. Θεσμικοί επενδυτές, όπως τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες και κεντρικές τράπεζες που πρέπει να αντισταθμίζουν τις διακυμάνσεις της αξίας συναλλάγματος, προσλαμβάνουν επίσης forex traders. Ορισμένοι account managers διαχειρίζονται ακόμη μεμονωμένους λογαριασμούς, παίρνοντας εμπορικές αποφάσεις και πραγματοποιώντας συναλλαγές με βάση τους στόχους των πελατών τους.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι διαχειριστές λογαριασμών είναι υπεύθυνοι για μεγάλα χρηματικά ποσά και η επαγγελματική φήμη τους αλλά και οι εργοδότες τους εξαρτώνται από το πόσο καλά χειρίζονται αυτά τα κεφάλαια. Αυτές οι εργασίες μπορεί να απαιτούν εμπειρία με συγκεκριμένες πλατφόρμες συναλλαγών, εργασιακή εμπειρία σε οικονομικά και πτυχίο σχετικό με οικονομικά η διοίκηση επιχειρήσεων.

3. Forex Industry Regulator
Οι Forex Industry Regulator προσπαθούν να αποτρέψουν την απάτη στη βιομηχανία forex και μπορούν να κατέχουν πολλαπλούς ρόλους. Τα ρυθμιστικά όργανα προσλαμβάνουν πολλούς διαφορετικούς τύπους επαγγελματιών (δικηγόροι, ελεγκτές, οικονομολόγους κτλ) και έχουν παρουσία σε πολλές χώρες. Δραστηριοποιούνται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

4. Forex Exchange Operations, Trade Audit Associate and Exchange Operations Manager
Τα χρηματιστήρια Forex χρειάζονται άτομα για να εξυπηρετήσουν λογαριασμούς και προσφέρουν μια σειρά θέσεων που είναι βασικά υψηλού επιπέδου θέσεις εξυπηρέτησης πελατών που απαιτούν γνώση FX. Αυτές οι θέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πιο εξελιγμένες εργασίες forex.
Η εργασία ενός Forex Exchange Operations περιλαμβάνει την επεξεργασία νέων λογαριασμών πελατών, την επαλήθευση ταυτότητας πελάτη όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, επεξεργασία των αναλήψεων, των μεταφορών και των καταθέσεων των πελατών και γενικότερα με την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Η εργασία συνήθως απαιτεί πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, λογιστικά ή διοίκησης επιχειρήσεων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και μέσων, ιδιαίτερα της βιομηχανίας forex. Μπορεί επίσης να χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Μια σχετική θέση με τον Forex Exchange Operations είναι ο Trade Audit Associate, ο οποίος συνεργάζεται με πελάτες για την επίλυση εμπορικών διαφορών. Οι Trade Audit Associate πρέπει να είναι καλοί με τους ανθρώπους, και να μπορούν να σκέφτονται γρήγορα για να λύνουν αμέσως προβλήματα που προκύπτουν. Όπως είναι λογικό, πρέπει επίσης να κατανοούν πλήρως το forex trading και την πλατφόρμα συναλλαγών της κάθε εταιρείας, προκειμένου να βοηθούν αποτελεσματικά τους πελάτες.
Ένας exchange operations manager απαιτεί περισσότερη εμπειρία και επομίζεται μεγαλύτερες ευθύνες από έναν exchange operations associate. Αυτοί οι επαγγελματίες εκτελούν, χρηματοδοτούν, διευθετούν και συμβιβάζουν συναλλαγές forex. Η εργασία μπορεί να απαιτεί εξοικείωση με το λογισμικό που σχετίζεται με το forex, όπως το ευρέως χρησιμοποιούμενο Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) system.

5. Forex Software Developer
Οι προγραμματιστές λογισμικού (Forex Software Developer) εργάζονται για διαμεσολαβητές για να δημιουργήσουν αποκλειστικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα νομισματικής τιμολόγησης, να χρησιμοποιούν χαρτογράφηση και δείκτες για να αναλύσουν πιθανές συναλλαγές και συναλλαγές forex online. Τα προσόντα για τη θέση περιλαμβάνουν πτυχίο στην πληροφορική, γνώση λειτουργικών συστημάτων όπως UNIX, Linux και / ή Solaris, γνώση γλωσσών προγραμματισμού όπως Javascript, Perl, SQL, Python ή / και Ruby και μια κατανόηση σε πολλούς άλλους τεχνικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των back-end frameworks, front-end frameworks, databases και web servers.
Οι Forex Software Developer ενδέχεται να μην υποχρεούνται να έχουν χρηματοοικονομική, εμπορική ή forex γνώση για να εργαστούν σε μια χρηματιστηριακή αγορά, αλλά η γνώση σε αυτόν τον τομέα θα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αν έχετε forex εμπειρία, οι πιθανότητες είναι ότι θα έχετε μια πολύ καλύτερη ιδέα για το τι αναζητούν οι πελάτες στο λογισμικό forex. Η ποιότητα του λογισμικού είναι ένας σημαντικός διαφοροποιητής για τα χρηματιστήρια forex και ένα κλειδί για την επιτυχία της εταιρείας.

 

Πηγή: INVESTOPEDIA

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;