Find a Job

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου - Θέση για πρόσληψη εργαζομένου ορισμένου χρόνου

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA54552
Type: Full time / Temporary

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την πρόσληψη ατόμου για ορισμένης διάρκειας απασχόλησης με σκοπό την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης (αντικατάσταση) εργαζομένου ο οποίος θα απουσιάζει προσωρινά. Η θέση αφορά την κάλυψη της ανάγκης που προκύπτει και ο επιτυχών υποψήφιος θα εκτελεί καθήκοντα Εκτελεστικού Γραμματέα στη Διοίκηση του Ιδρύματος για περίοδο εξίμισι (6,5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της απασχόλησης για μέγιστο χρονικό διάστημα επιπλέον 6 μηνών, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται.

Ο επιτυχών υποψήφιος στο Διαγωνισμό θα κληθεί να παρέχει υπηρεσίες στο Ίδρυμα για 7,5 ώρες ημερησίως (7:30 – 15:00) με ενδεχόμενη απασχόληση εκτός των ωρών εργασίας του Ιδρύματος χωρίς το σύνολο όμως των ωρών εργασίας να υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα. Η περίοδος παροχής υπηρεσιών θα είναι για την περίοδο 23 Ιουνίου 2023 μέχρι 8 Ιανουαρίου 2024, έναντι της μικτής μηνιαίας αμοιβής των €1,160 ανά μήνα.


Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Εκτελεί γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης στο Ίδρυμα.
 2. Διαχειρίζεται τις κλήσεις του κεντρικού τηλεφώνου του Ιδρύματος.
 3. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων
 4. Διαχείριση συστήματος διαδικτυακής προπώλησης εισιτηρίων για τις συναυλίες του Ιδρύματος.
 5. Έκδοση τιμολογίων της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου μέσω του συστήματος Bill.me.
 6. Διαχείριση εισπράξεων από συναυλίες του Ιδρύματος.
 7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Δίπλωμα ή Τίτλος σε γραμματειακές σπουδές ή/και διαχείριση γραφείου.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ικανότητα στη σύνταξη επιστολών, σημειωμάτων, πρακτικών κ.ά.).

Το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 1. Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικών προγραμμάτων (MS WORD, EXCEL, MS OUTLOOK, INTERNET).
 2. Γνώση και χρήση διαδικτυακού συστήματος πώλησης εισιτηρίων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 3. Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας ικανότητας στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία τουλάχιστον μέσου επιπέδου ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων/ λεπτό ή/και στην Ελληνική και Αγγλική Στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστο λέξεις / λεπτό.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 5. Προηγούμενη τουλάχιστον διετής πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Επιπλέον δίπλωμα ή επιτυχία σε εξετάσεις σε συναφή κλάδο με τα καθήκοντα που ζητούνται θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Υποβολή Αιτήσεων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους η οποία θα περιλαμβάνει:

 1. Επιστολή ενδιαφέροντος
 2. Βιογραφικό

Σημείωση: σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.

Προθεσμία:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την Επιστολή Ενδιαφέροντος και το Βιογραφικό τους ηλεκτρονικώς στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου στο a.antoniou@cyso.org.cy με την ένδειξη «Θέση για πρόσληψη εργαζομένου ορισμένου χρόνου στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» το αργότερο μέχρι την 12η Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης και θα εξεταστούν από το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου βάσει μοριοδότησης των προσόντων (βλ. πίνακα Α) που θα αντιστοιχεί στο 60% των συνολικών μονάδων βαθμολογίας.

Οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι θα κληθούν ενώπιον τριμελούς επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου για προφορική συνέντευξη σε χώρο και ημερομηνία που θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων. Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με μέγιστη δυνατή βαθμολογία, η οποία αντιστοιχεί στο 40% των συνολικών μονάδων βαθμολογίας.

Πίνακας Α

Μοριοδότηση αξιολόγησης προσόντων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δίπλωμα ή Τίτλος σε γραμματειακές σπουδές ή/και διαχείριση γραφείου.

Η θέση περιλαμβάνει την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο προσωπικό του Ιδρύματος Σ.Ο.Κ, καθήκοντα συναφή με τη και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν.

5

Γνώση Γλωσσών

Ελληνική

Αγγλική

4-6

Άριστη: 3

Πολύ καλή: 2

3.

Microsoft Word

Microsoft Excel

Outlook

2 - 6

2 μονάδες για κάθε λογισμικό με μέγιστο το 6

4.

Γνώση λογισμικών ηλ. πώλησης εισιτηρίων

2

5.

Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας ικανότητας στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία

5

7.

Πείρα σε παρόμοια θέση

2-16

2 μονάδες για κάθε 3 συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο το 16

8.

Επιπλέον δίπλωμα ή επιτυχία σε εξετάσεις (σε συναφή κλάδο με τα καθήκοντα που ζητούνται)

2

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 42

Βαρύτητα: 60%

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 22 463178 ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο a.antoniou@cyso.org.cy

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
31 Μαΐου 2023

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?