Find a Job

200 θέσεις στην Αστυνομία και 56 στην Πυροσβεστική

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA05142
Type: Full time

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες), για πλήρωση 256 κενών θέσεων εκ των οποίων οι 200 αφορούν την Αστυνομία και οι 56 την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α3: €15.306, 15.419, 15.561, 15.993, 16.447, 16.901, 17.355, 17.810, 18.442 , 19.142, 19.842, 20.542, 21.242 Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Όπως αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(Ι)/2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία πρέπει:
(1) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
(2) Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στο Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής.
(3) Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης. Τακτικοί Ειδικοί Αστυνομικοί ή Ειδικοί Αστυνομικοί, που υπηρετούν στην Αστυνομία, δύνανται, σύμφωνα με τον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(1)/2004), καθώς και τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, (Κ.Δ.Π. 51/89), να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία ανεξαρτήτως ηλικίας.
(4) (1) Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του.
Μεταξύ άλλων πρέπει:-
(α) Να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών.
(β) Να διαπιστωθεί, ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού και,
(γ) Να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.
(2) Η καλή κατάσταση της υγείας, η άρτια σωματική διάπλαση και η σωματική και πνευματική καταλληλότητα του υποψηφίου για να εκτελεί τα καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του, θα διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα «Α» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89).
(5) Να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1,65 μέτρα οι άνδρες και του 1,60 μέτρα οι γυναίκες.
Η μέτρηση του ύψους των υποψηφίων θα γίνεται νοουμένου ότι θα πετύχουν στις γραπτές εξετάσεις. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Ουδεμία άλλη μέτρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή καθ’ υπόδειξη γίνει αποδεκτή.
(6) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.
(7) Να έχει καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας. Νοείται ότι, η καλή γνώση της Ελληνικής και η ικανοποιητική γνώση της ξένης γλώσσας θα πιστοποιείται με βάση τον εκάστοτε σε ισχύ κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε απαιτούμενα από σχέδια υπηρεσίας Δημοσίων Θέσεων Επίπεδα.
(8) Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.
(9) Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα «Β» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
(10) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Οι υποψήφιοι, να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α΄» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο των 6 μηνών πριν από την ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
(11) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
(12) Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης θα απολύεται από την Αστυνομία.
(13) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):
Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος²). Ο υπολογισμός του ΔΜΣ, θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Ουδεμία άλλη μέτρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή καθ’ υπόδειξη γίνει αποδεκτή.
(14) Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος. Επί του θέματος, θα διεξαχθούν γραπτές ψυχομετρικές δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων ή/και προσωπικότητας.
Για τις δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων και κατόπιν της νορμοθέτησης των απαντήσεων στις δοκιμασίες επί του συνόλου των εξεταζόμενων, κριτήριο αποκλεισμού θα αποτελέσει βαθμολογία μεγαλύτερη της μισής τυπικής απόκλισης κάτω από τον μέσο όρο.
Για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες προσωπικότητας, κριτήρια επιλεξιμότητας θα αποτελέσουν τα εντός των ερμηνευτικών ορίων διαστήματα των απαντήσεων καθ’ εκάστου υποψηφίου, και η γενικότερη συμβατότητα κάθε υποψηφίου στη δεδομένη φάση με τα προκαθορισμένα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις ιδιότητες του Ψυχομετρικού εργαλείου, τις νόρμες και τον κατασκευαστή του.
(15) Περαιτέρω τονίζεται ότι κανένας δεν διορίζεται στην Αστυνομία εκτός αν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου:
Νοείται ότι κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων υποβάλλεται στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν να του προσφερθεί διορισμός, και σε περίπτωση άρνησής του να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή του για διορισμό απορρίπτεται και το όνομα του υποψηφίου διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Αστυνομίας Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς.
(16) Τέλος σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 6(6) των περί Αστυνομίας (Γενικών)
Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα
Διοριστέων εκτός αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον
περί Αστυνομίας Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
για τη θέση και κατά το χρόνο καταρτισμού του εν λόγω Πίνακα, και κανένας δε διορίζεται αν δεν περιλαμβάνεται
στον Πίνακα Διοριστέων και αν δεν κατέχει όλα τα προσόντα που προβλέπονται στον Κανονισμό 4 κατά το
χρόνο που προσφέρεται σε αυτόν ο διορισμός:
Νοείται ότι, η ηλικία που λαμβάνεται υπόψη είναι η ηλικία κατά την υποβολή των αιτήσεων.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
(1) Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των €45 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής.
(2) Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και σε γενικές γραμμές η ύλη της γραπτής εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις διαδικασίες που κάθε φορά προηγούνται.
(3) Επειδή σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνονται υπόψη και πιστώνονται με επιπρόσθετες μονάδες, σε σχέση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων στον Πίνακα Διοριστέων, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματός τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ)., εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς αξιολόγησης.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(1) Η διαδικασία πρόσληψης θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π.51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, (Νόμος 6(Ι)/98), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματική ενότητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
(2) Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσουν σε Κυβερνητικό Οργανισμό (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
(3) Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Τρίτη, 26/03/2019 και ώρα 07:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 15:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.
(4) Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι είναι ελλιπείς ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη, δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι δεν θα δύνανται να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση.
Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα δύναται να αξιώσει επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε κατά την υποβολή της αίτησής του.
(5) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?