Find a Job

Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία - Μία (1) μόνιμη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA46974
Type: Full time

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια μόνιμη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16,060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 A7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232. Συνδυασμένες κλίμακες

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

1. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης ή/και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

3. Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

4. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

5. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

6. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

7. Εκτελεί αν χρειαστεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέα.

8. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός του Γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Επιτροπής.

9. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.

10. Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

11. Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της Κλίμακας Α7+ΙΙ δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου.

12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

(1) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

(2) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (όπως προβλέπει ο κατάλογος «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy).

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύχει –

(α) Στην ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving License) ή επιτυχία στην εξέταση ICT – EUROPE/KEBE ή άλλο ισότιμο προσόν, το οποίο θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(6) Διετής πείρα σε λογιστικά ή/και γραφειακά καθήκοντα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

(1) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

(2) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν:

α) Στις εξετάσεις πάνω στη νομοθεσία και στις αρμοδιότητες που αφορούν την Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία,

β) στις εξετάσεις πάνω στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και Κανονισμούς Αποθηκών της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

(3) Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (2).

(4) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(5) Αιτητές που καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους.

(6) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποβολή αιτήσεων:

(1) Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις μπορεί να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρ. διεύθυνση: cpmental@ cytanet.com.cy ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΤΘ 23292, 1680 Λευκωσία, ή να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 09/12/2022 και ώρα 12.30 μ.μ.

(2) Οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους βρίσκονται στα Γραφεία της Επιτροπής ή στην ιστοσελίδα: www.cpmental.com.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών όλων των απαιτούμενων προσόντων και της σχετικής εργασιακής πείρας. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη η αίτηση.

 

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?