Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ωκεανογραφικό Κέντρο - Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA27396
Type: Full time / Contract

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας ΄Ερευνας
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Ετήσιο συμβόλαιο μερικής απασχόλησης με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για διεξαγωγή έρευνας στο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα Sea Of Experience - Establishment of Eastern Mediterranean Regional Network: pooling, sharing, development of innovative face-to-face and digital training/mentoring tools for the maritime sector.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος κατά προτίμηση στις επιστήμες της θάλασσας ή σε επιστημονικό πεδίο συναφές με τη ναυτιλία
 • Γενική γνώση για τη γαλάζια οικονομία, τα θαλάσσια επαγγέλματα, τη ναυτιλία και συναφείς τομείς
 • Άριστη γνώση (προφορική και γραπτή) της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία και δεξιότητες με λογισμικά προγράμματα MS Office, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του διαδικτύου, καθώς και των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης (SOCIAL MEDIA)
 • Τήρηση Προθεσμιών
 • Τα ακόλουθα θα θεωρούνται επιπλέον/επιπρόσθετα προσόντα:

o Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό περιβάλλον
o Γενική εμπειρία σε ερευνητικά θέματα, στην οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων ή/και Έργων
o Εμπειρία σε διοργάνωση και διαχείριση ημερίδων και ερευνητικών συναντήσεων
o Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή θέματα με τη γενική εμπειρία

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Εκπονεί έρευνα σχετικά με τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας σε Κύπρο και Ελλάδα
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό στρατηγικής για την προώθηση των γαλάζιων επαγγελμάτων
 • Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία του Έργου
 • Συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων/οργανισμών με σκοπό την ενημέρωσή τους για το Έργο και ενέργειες για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και τη διευθέτηση τοποθετήσεων. Συμπεριλαμβάνονται οι επί τόπου επισκέψεις σε φορείς/οργανισμούς
 • Ενεργός συμμετοχή στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Έργου
 • Διοργάνωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Έργου
 • Ετοιμάζει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τις δραστηριότητες του Έργου
 • Ανάρτηση και προώθηση του Έργου στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης (Social Media)

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η απασχόληση θα είναι μερική (80 ώρες/μήνα) και θα έχει χρονική διάρκεια ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1392,52. Από τα ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, email και τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας).
 3. Αντίγραφα πτυχίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ωκεανογραφικό Κέντρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση oceancyprus@hotmail.com μέχρι τις 26/06/2021 και ώρα 14:00 σε μορφή PDF.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα ενταχθούν σε κατάλογο επιλαχόντων.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Υπεύθυνο του Προγράμματος, Καθηγητή Γιώργο Γεωργίου (τηλ: 22892612 και email: georgios@ucy.ac.cy).

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?