Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κέντρο Γλωσσών - Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA25788
Type: Full time

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με σύμβαση απασχόλησης και δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τις ακόλουθες περιόδους:
α) Χειμερινό Εξάμηνο 2021/22 (Σεπτέμβριος 2021 – Δεκέμβριος 2021)
β) Εαρινό Εξάμηνο 2021/22 (Ιανουάριος 2022 – Μάιος 2022)
γ) Χειμερινό Εξάμηνο 2022/23 (Σεπτέμβριος 2022 – Δεκέμβριος 2022)
δ) Εαρινό Εξάμηνο 2022/23 (Ιανουάριος 2023 – Μάιος 2023)

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, για τη διδασκαλία της Κυπριακής Νοηματικής γλώσσας για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ποιο πάνω. Η τελική εργοδότηση εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που θα εγγραφούν στα προγράμματα εκμάθησης της Κυπριακής Νοηματικής γλώσσας και υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Οι υποψήφιοι/Οι υποψήφιες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Masters) στην Παιδαγωγική Εκπαίδευση ή Ειδική Εκπαίδευση ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (με ειδίκευση στη Νοηματικής Γλώσσα).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Σημειώνεται ότι το μάθημα θα διδάσκεται ανάλογα με τα ακροατήρια που θα προκύψουν στο πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Παιδαγωγική Εκπαίδευση ή Ειδική Εκπαίδευση ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
• Εμπειρία στη Διδασκαλία της Κυπριακής Νοηματικής γλώσσας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω προσόντα:

• Πρώτο πτυχίο στα Παιδαγωγικά ή Ειδική Εκπαίδευση ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο.
• Γνώση και εμπειρία στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας.
• Ενεργή επαγγελματική ανάπτυξη, όπως: (α) συμμετοχή ή παρουσίαση σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων, (β) χαρτοφυλάκιο διδασκαλίας (π.χ. περιγραφές μαθημάτων [syllabi], βιβλιογραφία, αξιολογήσεις μαθημάτων και ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων), (γ) συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς ή ακαδημαϊκούς οργανισμούς.
• Ενδιαφέρον σε διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας.
 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η ωριαία αμοιβή για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες εργοδότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου στα 40 ευρώ για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου, και στα 63 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου, από το οποίο ποσό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
Ι Βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά ή Αγγλικά).
ΙΙ Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στα Ελληνικά ή Αγγλικά).
ΙΙΙ Αντίγραφα των Πτυχίων με μετάφραση στα Ελληνικά ή Αγγλικά όπου χρειάζεται.
(Δυνατό κατά τη διαδικασία πρόσκλησης των υποψηφίων να ζητηθούν τα πρωτότυπα τίτλων σπουδών και πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα μεταφράσεων)
IV Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων που γνωρίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και σταδιοδρομία από τα οποία δυνατό να ζητηθούν συστάσεις 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/αιτήτριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Οι αιτητές/αιτήτριες δεν είναι απαραίτητο να έχουν την Ελληνική ως τη μητρική τους γλώσσα. 

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται σε δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF μέχρι και την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 η ώρα 14.00, στη διεύθυνση: lcentre@ucy.ac.cy

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο (τηλ.: + 357 2289 2901).
Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Με την υποβολή της αίτησης σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679(ΕΕ). 

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?