Find a Job

Αρχή Λιμένων Κύπρου - Θέση Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA21395
Type: Full time


ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση μιας κενής θέσης Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος για απασχόληση στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία. 

1. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. 

2. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α14(ΙΙ): €57.075,08 – 59.533,18 – 61.991,28 – 64.449,38 – 66.907,49 – 69.365,59 – 71.823,69 – 74.281,79 – 76.739,89. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

3. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και εύρυθμη λειτουργία του τεχνικού τμήματος.
(β) Υπεύθυνος για όλες τις εργασίες, μελέτες και νέα έργα μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής φύσης και πολιτικής μηχανικής της Αρχής.
(γ) Υπεύθυνος για την ετοιμασία μελετών για νέα έργα που θα περιλαμβάνουν τα κατασκευαστικά σχέδια, τις προδιαγραφές και τα δελτία ποσοτήτων, καθώς και μελετών και προδιαγραφών για την αγορά νέου μηχανικού εξοπλισμού. Οργανώνει και επιβλέπει την εκτέλεση και την επιμέτρηση νέων έργων.
(δ) Μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων λιμενικής ανάπτυξης και των οικονομικών δυνατοτήτων της Αρχής προτείνει σχέδια για νέες κατασκευές και κτίρια, για τροποποιήσεις σε υφιστάμενα κτίρια και για την αγορά νέων και την αντικατάσταση παλιών μηχανημάτων, εξοπλισμού (μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, θαλάσσιου, τηλεπικοινωνιακού και εξοπλισμού υπηρεσιών).
(ε) Υπεύθυνος για τη μελέτη, αξιολόγηση και υποβολή συστάσεων πάνω σε τεχνοοικονομικές μελέτες, προσφορές και συμβόλαια σε ό,τι αφορά θέματα μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής φύσης και πολιτικής μηχανικής.
(στ) Υπεύθυνος για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα νέα έργα και για τις χωρομετρικές και υδρογραφικές εργασίες που απαιτούνται τόσο για τα νέα έργα όσο και για τη συντήρηση των λιμενικών περιοχών.
(ζ) Υπεύθυνος για τη διατήρηση και ενημέρωση των σχεδίων γενικής διάταξης, καθώς και άλλων σχεδίων των λιμενικών περιοχών.
(η) Προγραμματίζει και φροντίζει για τη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού της Αρχής που περιλαμβάνει και το θαλάσσιο εξοπλισμό, καθώς και για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Αρχής.
(θ) Φροντίζει για την τήρηση κατάστασης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και παρακολουθεί, ώστε οι διαδικασίες προμήθειάς τους να τηρούνται μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια.
(ι) Συνεργάζεται με Συμβούλους Μηχανικούς, που θα επιλεγούν για ορισμένες ειδικές εργασίες, που θα τους αναθέσει η Αρχή.
(ια) Παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χρήση των υλικών και το σχεδιασμό των κατασκευών στα λιμάνια, καθώς και τις τεχνικές εξελίξεις στον τύπο των μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στα λιμάνια και στην πρακτική εφαρμογή τους.
(ιβ) Οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης ή/και εκπαιδεύει κατώτερο ή/και νέο τεχνικό προσωπικό.
(ιγ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

4. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική.
(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(β) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και κατοχή ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος στον οικείο κλάδο.
(γ) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση στη μελέτη και εκτέλεση έργων Μηχανικής Επιστήμης, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα που περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(ε) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

5. Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

6. Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης∙ και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,  απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

7. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αίτηση μπορεί να υποβάλει και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου.
Νοείται ότι, αν δεν υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο για διορισμό, που να πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 11(1)(α) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, η Αρχή μπορεί, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να προβαίνει στο διορισμό με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια, προσώπου, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του εν λόγω Κανονισμού, εφόσον με αυτό το διορισμό κρίνεται από την Αρχή ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί της.
8. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(1)(στ) και (ζ) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να διοριστεί κάποιος σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
9. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy.
Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 13.11.2020, ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 13.11.2020.
10. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
11. Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?