Find a Job

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας - Θέση Τεχνικού Μηχανικού

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA21359
Type: Full time

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Τεχνικού Μηχανικού. 

Τεχνικός Μηχανικός (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)) 

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
(1) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:
(α) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων.
(β) Τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων, εργαστηριακών μετρήσεων και δοκιμών, χωρομετρήσεων και τοπογραφήσεων, την εκπόνηση σχεδίων, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, τεχνικών και υδατικών έργων και άλλων εργασιών και την ετοιμασία εκθέσεων προόδου και διάφορων τεχνικών εργασιών.
(γ) Την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του Νομοθεσίας και Κανονισμών.
(δ) Την επίβλεψη της εκτέλεσης και τον έλεγχο τεχνικών έργων, περιλαμβανομένων και συστημάτων, καθώς και την εποπτεία κατώτερου προσωπικού.
(2) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εργοδοτούμενος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών, τουλάχιστον. 

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στη δεύτερη (2η) βαθμίδα της Κλίμακας Α5, μειωμένη κατά 10%, και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης. 

4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δε μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρούμενων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκε παύσουν να υφίστανται  πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. 

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, ή και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy).  Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο ΣΥΛ για καθήκοντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ».  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (Αδαμάντιου Κοραή 12, 6010 Λάρνακα) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020.  Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δε θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στους αριθμούς 24200501 και 24200502 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@lwb.org.cy

ΕΝΤΥΠΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μια (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού


1. Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για ικανοποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας: 1-6 Μονάδες (Μια (1) μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια)
2. Μεταπτυχιακό/master σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης: 2 μονάδες (Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δε θα λαμβάνεται υπόψη)
3. Βαθμός Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης: 10-20 μονάδες (Οι μονάδες είναι ο βαθμός του Απολυτηρίου) 

Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

Α. Πρώτη ισοβαθμία
Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων (μορίων), με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ.

Β. Δεύτερη ισοβαθμία 
Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε για κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης τους, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο ενωρίτερα γεννηθείς αιτητής κ.ο.κ.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?