Ψάξε τώρα

Χειριστές μηχανών Συσκευασίας Packaging Operators

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#ET47171
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Χειριστές μηχανών Συσκευασίας

PackagingOperators

Η εταιρεία E.NEOPHYTOU TRADING CO. LTD, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά μόνιμους Χειριστές Συσκευασίας, για το εργοστάσιο της στο Δάλι.

 

Προδιαγραφή Θέσης

 • Πιστή εκτέλεση του προγράμματος συσκευασίας προϊόντων
 • Ρύθμιση, έλεγχος και λειτουργία  των μηχανημάτων συσκευασίας
 • Έλεγχος και συντονισμός της τροφοδοσίας των συσκευαστικών μηχανών
 • Διενέργεια και καταγραφή των στοιχείων καθημερινών ελέγχων ποιότητας και απόδοσης
 • Συνεισφορά με την εργασία του στους δείκτες απόδοσης ποιότητας του εργοστασίου.
 • Συνεισφορά με την εργασία στον καθαρισμό και απολύμανσης του εργασιακού χώρου και του εξοπλισμού
 • Να συμμορφώνεται με τους κανόνες συμπεριφοράς , ασφάλειας και υγείας
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απολυτήριο Λυκείου/Τεχνικής σχολής.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ικανότητα άμεσης επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Κάτοχος πτυχίου/Διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Μηχανολογία, Ηλεκτρολογική Μηχανική, άλλο τεχνικό παρεμφερή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 •  

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω φαξ όπως πιο κάτω:

 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

E. NEOPHYTOU TRADING CO LTD

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Φαξ: 22347581

Email: hr@serano.com.cy

Website: www.serano.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη θα τύχουν ενημέρωσης.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;