Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου - Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK47062
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου του Tμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα με πλήρη απασχόληση (140 ώρες/μήνα), για απασχόληση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα DL-MechanoPredictor χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πτυχίο MSc στη Μηχανική ή Φυσική
• Ερευνητική εμπειρία μεταπτυχιακού επιπέδου στην εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (π.χ. τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) στο πεδίο της ιατρικής απεικόνισης.
• Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο ανωτέρω θέμα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1) Εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε εικόνες υπερηχογραφίας για τον διαχωρισμό καρκινικού από υγιή ιστό σε προκλινικά μοντέλα καρκινικών όγκων αλλά και σε ασθενείς.
2) Ανάλυση εικόνων ελαστογραφίας υπερήχου για τον συσχετισμό των μηχανικών ιδιοτήτων καρκινικών όγκων με την αποτελεσματικότητα ανοσοθεραπείας.
3) Σύνταξη των αποτελεσμάτων σε αναφορές και συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων για δημοσίευση.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2023 – Δεκέμβριος 2023 με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €2000-€3500 ανάλογα με τα προσόντα/εμπειρία του υποψηφίου. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. Ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ. Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση tstylian@ucy.ac.cy μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 σε μορφή PDF/WORD.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ.Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο (τηλ: 22892238 και email: tstylian@ucy.ac.cy).

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;