Ψάξε τώρα

Σχολική Εφορεία Ξυλοτύμπου - Θέση Σχολικής/ού Βοηθού Νηπιαγωγείου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA44431
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Ξυλοτύμπου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Σχολικής Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ξυλοτύμπου (Κλίμακα Ε2 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού).

Για εξασφάλιση σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για οποιεσδήποτε πληροφορίες, να αποτείνεστε στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ξυλοτύμπου, οδός Ζαχαρία Σπύρου 100, 7510 Ξυλοτύμπου, τηλ. 24815610, κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.

Οι αιτήσεις να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Ξυλοτύμπου και αφού τοποθετηθούν σε φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «θέση Σχολικής Βοηθού Νηπιαγωγείου», να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Εφορείας, το αργότερο μέχρι τις 12 μ. την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;