Ψάξε τώρα

Φύλακες Ασφαλείας (Security Guards)

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#BT44373
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Περιγραφή Θέσης

Η ομάδα της Baker Tilly αναζητά εκ μέρους καινούριου ξενοδοχείου στη Λάρνακα Φύλακες Ασφαλείας σε μόνιμη απασχόληση. Σημειώνεται ότι το ξενοδοχείο θα λειτουργεί ολόχρονα και ότι οι φύλακες θα εργάζονται σε βάρδιες.

Καθήκοντα

 • Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.

 • Έλεγχος των εισερχόμενων και εξερχόμενων ατόμων, καθώς και οχημάτων από το ξενοδοχείο.

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και έκτακτων περιστατικών που τυχόν προκύψουν.

 • Συμμόρφωση με τις διαδικασίες του ξενοδοχείου σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Προσόντα

 • Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος φύλακα.

 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 • Υπευθυνότητα, εντιμότητα, και ακεραιότητα.

 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας.

 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά.

 • Λευκό ποινικό μητρώο

Μισθολογικές Απολαβές

Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Εάν ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση στην ιστοσελίδα μας here Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22458500 ή στο hradvisory@bakertilly.com.cy

Σημειώνεται ότι θα γίνεται επικοινωνία μόνο με επιτυχής υποψηφίους.

 

BakerTilly είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών

Career Opportunity

On behalf of a client, a new luxury hotel in Larnaca which will be operating all-year round, we seek to recruit Security Guards, that will be working in shifts.

Duties & Responsibilities

 • Surveillance, protection, and safekeeping of hotel premises.

 • Monitoring of people and vehicles that enter and leave the hotel.

 • Handle problems and incidents that may arise.

 • Comply with the hotel’s health and safety procedures.

Requirements

 • License for practicing as a guard.

 • Knowledge of the Greek and English languages.

 • Responsibility, honesty, and integrity.

 • Communication skills.

 • Professional appearance and behaviour.

 • Police clearance certificate.

Remuneration & Benefits

A competitive salary and benefits package will be offered to the successful candidate, depending on qualifications and experience.

Application Process

If you are interested in the position, please submit your interest by completing our online application here. For any additional information, please contact us at 22458500 or at  hradvisory@bakertilly.com.cy 

Kindly note that only successful candidates will be contacted.

BakerTillyis an equal opportunities employer

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;