Ψάξε τώρα

Adams Beach Hotel - Inventory Controller

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#AB44305
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Περιγραφή Θέσεων

Το Ξενοδοχείο Adams Beach στην Αγία Νάπα ενδιαφέρεται να προσλάβει Inventory Controller πλήρους απασχόλησης

                              

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία 2 ετών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας / Κοινωνική Ασφάλιση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: hrm@adams.com.cy

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 23 840009

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;