Ψάξε τώρα

Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς - Θέσεις Σχολικών Βοηθών / Συνοδών στο Ολοήμερο του Ειδικού Σχολείου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA44298
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ / ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς ζητά Σχολικούς Βοηθούς / Συνοδούς για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Ολοήμερο του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας που θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου 2022.

Ωράριο: 13:35-16:00 / δυόμιση (2 1/2) ώρες ημερησίως

Μισθός: €5,5978 την ώρα ακάθαρτα

Οι Σχολικοί Βοηθοί / Συνοδοί θα έχουν τις ιδίες υποχρεώσεις και καθήκοντα της πρωινής φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς στο 22333847.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;