Ψάξε τώρα

Ευκαιρία καριέρας στη θέση του Ασφαλιστικού Συμβούλου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CP39597
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η Ασφαλιστική Εταιρεία EUROLIFE, στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά άτομα για την πλήρωση θέσεων ασφαλιστικού συμβούλου, στο υποκατάστημα Χρήστου Παναγή.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση του κάθε ανθρώπου μας.  Πρόσθετα, προσφέρουμε ειδικό πακέτο οικονομικών ωφελημάτων αποκλειστικά για τους νέους συναδέλφους.

Βασικά Καθήκοντα:

 • Εξεύρεση υποψήφιων πελατών.
 • Συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες.
 • Πώληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε άτομα και επιχειρήσεις για παροχή καλύψεων και χρηματοοικονομικών σχεδιασμών.
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτηρίου Λυκείου (ελάχιστο).
 • Πτυχίο πανεπιστημίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Βασικό πακέτο αμοιβών.
 • Επιπρόσθετα ειδικό πακέτο αμοιβών τα πρώτα 3 χρόνια για στήριξη νέων συνεργατών.
 • Παροχή ταμείου συνταξιοδότησης.
 • Παροχή σχεδίου υγείας για τον ίδιο και την οικογένεια του.
 • Παροχή σχεδίου κάλυψης ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας και ασφάλειας εισοδήματος.
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση με δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa.cpanayi@eurolifeadvisors.com.cy

Για πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 720 500.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;