Ψάξε τώρα

Υπεύθυνη/ος Υποδοχής Πελατών

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#YS30262
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η εταιρεία Γ. Σκεμπετζής & Υιοί ΛΤΔ, εισαγωγείς μηχανημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, επιθυμεί να εργοδοτήσει άτομο για την θέση Receptionist, στα κεντρικά γραφεία στην Λεμεσό.

 

Καθήκοντα:

• Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου

• Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών

• Διατήρηση αρχειοθέτησης φακέλων/αλληλογραφίας

• Διεκπεραίωση γραμματειακών καθηκόντων και άλλων καθημερινών εργασιών που μπορεί να προκύψουν ή που θα ζητηθούν από τους διευθυντές της εταιρείας

• Γραμματειακή υποστήριξη και παροχή βοήθειας στο προσωπικό της εταιρείας

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών ή άλλο σχετικό

• Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

• Άριστη επικοινωνία, ομαδική συνεργασία και οργανωτικές ικανότητες

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, εργασία υπό πίεση και εντός προθεσμιών

• Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση Microsoft Office (Word/Excel/Outlook)

 

Μισθός αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικών:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους στο careers@skembedjis.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης SEC0921 ή επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 7000 44 40.

 Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;