Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Οικονομικών - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (PhD)

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA19404
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ : Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (PhD)
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ : Μία (1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύμβαση (συμβόλαιο μέχρι και δώδεκα (12) μήνες)
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για μερική απασχόληση (70 ώρες το μήνα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου στον κλάδο της Ανάλυσης Δεδομένων ή Οικονομετρία ή Στατιστική ή Μαθηματικά ή Πληροφορική ή συναφή κλάδο με εμπειρία στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού λογισμικού κώδικα οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων (programming) σε γλώσσες προγραμματισμού όπως π.χ. Julia, Python, C++, Matlab, R.
 • Η γνώση PostgreSQL θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Η γνώση Oικονομικής Θεωρίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία.

Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Τα καθήκοντα και ευθύνες του/της Μεταδιδακτορικού Ερευνητή είναι μεταξύ άλλων:

 • Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.
 • Απαραίτητη είναι η συγγραφή και ανάπτυξη σύνθετου λογισμικού κώδικα με γλώσσες προγραμματισμού.
 • Διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω προγραμματισμού.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης μέχρι και 12 μήνες. Οι ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €16,35 την ώρα. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του Κράτους. Δεν προνοείται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
 • Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.
 • Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από ακαδημαϊκό πρέπει να καταφθάσει αυτόνομα στο παρακάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν τα πιο πάνω ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tryfonidis.antreas@ucy.ac.cy μέχρι τις 4/9/2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Ανδρέα Τρυφωνίδη (τηλ. 22893690 και email:
tryfonidis.antreas@ucy.ac.cy)

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;