Ψάξε τώρα

Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς - Κενή θέση Πολυτεχνίτη

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA14034
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς για πλήρωση μίας κενής θέσης πολυτεχνίτη. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς και θα πρέπει να φθάσουν στα γραφεία της, στην οδό Τενέδου 10, 2103 Αγλαντζιά (στο χώρο του Στ΄Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς) το αργότερο μέχρι τη 1μ.μ. την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Έντυπα αίτησης μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς, τηλ. 22 333847, από την Τετάρτη 22/1/2020 από τις 8.00π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ.