Ψάξε τώρα

Cleopatra Hotel - Καθαρίστριες / Καθαριστές

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CH11640
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Μερική Απασχόληση

 

Ζητούνται Καθαριστές/ Καθαρίστριες στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

 

Γνώση ελληνικής γλώσσας. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Τηλ. επικοινωνίας 22-844000.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;